• plansza_informacyjna_PFR_poziom.jpg

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  ue.jpg 

  Działalność firmy ANDRA catering & obsługa imprez jest współfinansowana ze środków unijnych i Osi Priorytetowej,
  Działanie 1.5 Dotacje Inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL 2007-2013.

  Nazwa projektu:
  "WDROŻENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W ZAKRESIE GASTRONOMII PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
  ANDRA CATERING & OBSŁUGA IMPREZ TOMASZ WRÓBLEWSKI"

  eu.jpg